Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Saxifragaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tai hùm (Hổ nhĩ, Thường sơn)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Saxifragaceae Juss. 1789

Cây bụi. Lá đơn, mọc cách hay lá kép.

Hoa có 4 - 5 lá đài và cánh tràng, xếp van hay lợp. Nhị gấp đôi cánh tràng hay nhiều hơn. Bầu trên hay dưới gồm 2 - 4 lá noãn, hợp ít nhất ở gốc tạo thành 1 - 3 ô với nhiều noãn đính bên. Lá noãn hợp với giá noãn đính trung trụ hoặc lá noãn rời thì đài và tràng dính nhau tạo thành ống hoa hình chén (hypanthium) ngắn.

Quả nang nhỏ.

Thế giới có 35 chi, 600 loài, phân bố ở Toàn cầu

Việt Nam có 2 chi, 2 loài

Phân loại: Họ này chia ra nhiều phân họ: Astilloideae, Saxifragoideae, Francooideae, Parnasioideae, Ribesoideae, Hydrangeoideae, Escalonioideae.

Giá trị kinh tế: Ăn quả, làm cảnh.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Saxifragales

CÁC CHI
Astilbe
Saxifraga

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024