Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Saururaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Diếp cá (Lá giấp)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Saururaceae E. Mey. 1827

Cỏ nhỏ, lá đơn mọc cách

Hoa thành bông hay chùm dày đặc, đôi khi có mang hoa đầu, có tổng bao gồm những lá bắc lớn, có khi có dạng cánh hoa, không có bao hoa. Thường đặc trưng bởi lá noãn còn hơi mở với núm nhụy men dọc theo đường nối.

Thế giới có 4 chi, 6 loài, phân bố ở châu Á và Bắc Mỹ.

Việt Nam có 4 chi, 4 loài

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Piperales

CÁC CHI
Circaeocarpus
Gymnotheca
Houttuynia
Saururus

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024