Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
BỘ

Tên Khoa học: Sapindales
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bồ hòn
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Bộ Bồ hòn là một bộ thực vật có hoa nằm trong phân nhóm Hoa hồng của nhánh thực vật hai lá mầm thật sự. Thuật ngữ Sapindales có nguyên từ là từ tiếng Ba Tư "Spand".

Bộ này có các đặc điểm đáng chú ý như các hợp chất thứ cấp, tinh dầu, myricetin; có các tế bào/mô bài tiết; các thành phần của ống mạch với các lỗ châm kim đơn; gỗ hóa đá hay gỗ có chứa các hạt điôxít silic (SiO2) ở các họ chính, đặc biệt là Anacardiaceae và Burseraceae; các cuống lá để lại sẹo dễ thấy; các lá mọc vòng, lá kép lông chim lẻ, gập đôi; các chỉ nhị có khớp nối, (màng ngoài có khía), ít noãn/lá noãn.

Theo APG, bộ này có 9 họ, 460 chi và khoảng 5.670 loài, chiếm khoảng 30% sự đa dạng của thực vật hai lá mầm thật sự.

Trong các phân loại mới nhất người ta đưa vào đây các họ sau:

    * Họ Anacardiaceae (họ đào lộn hột-tức họ điều)
    * Họ Biebersteiniaceae
    * Họ Burseraceae (họ hương trầm, trám, râm)
    * Họ Kirkiaceae
    * Họ Meliaceae (họ xoan, gụ)
    * Họ Nitrariaceae(+ Peganaceae và Tetradiclidaceae): Hai họ này có thể nhập vào hoặc tách ra tùy ý.
    * Họ Rutaceae (họ cam, chanh, cửu lý hương)
    * Họ Sapindaceae (họ bồ hòn)
    * Họ Simaroubaceae (họ thanh thất, xoan rừng, xuân)

Trong hệ thống Cronquist cũ thì các họ nằm trong bộ này là:

    * Anacardiaceae
    * Burseraceae
    * Meliaceae
    * Rutaceae
    * Sapindaceae
    * Simaroubaceae
    * Aceraceae: hiện nay là một phần của họ Sapindaceae.
    * Akaniaceae: hiện nay đã chuyển sang bộ Brassicales.
    * Bretschneideraceae: hiện nay là một phần của họ Akaniaceae trong bộ Brassicales
    * Cneoraceae: hiện nay là một phần của họ Rutaceae.
    * Hippocastanaceae: hiện nay là một phần của họ Sapindaceae.
    * Julianiaceae: hiện nay là một phần của họ Anacardiaceae.
    * Melianthaceae: chuyển sang bộ Geraniales.
    * Staphyleaceae: hiện nay đã chuyển sang bộ Crossosomatales
    * Zygophyllaceae: hiện nay một phần là các họ Kirkiaceae, Nitrariaceae; một phần chuyển sang bộ Zygophyllales

Sự khác biệt so với hệ thống APG II là không lớn như thoạt nhìn, do các loài trong các họ Aceraceae và Hippocastanaceae vẫn nằm lại trong bộ này theo định nghĩa của APG II (cả hai đều là một bộ phận của họ Sapindaceae). Các loài hiện nay nằm trong họ Nitrariaceae thì trong hệ thống Cronquist cũng thuộc về bộ này (một phần của họ Zygophyllaceae), trong khi các loài hiện nay thuộc về họ Kirkiaceae cũng đã tồn tại trong hệ thống Cronquist như là một phần của họ Simaroubaceae

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida

CÁC HỌ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024