Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Sapindaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bồ hòn (Nhãn)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Sapindaceae Juss. 1789

Cây thân gỗ, bụi hoặc dây leo, thân thảo. Lá kép dạng chân vịt có 3 - 5 lá chét hay dạng kép lông chim chẵn, mọc cách, thường các lá chét mọc lệch nhau. Một số loài có lá kèm dạng lá rất lớn.

Cụm hoa chùm hay bông mọc ở nách lá. Hoa lưỡng tính hay đa tính khác gốc, 2 vòng bao hoa. Cánh hoa có vẩy hoặc lông ở phía trong, phủ lên cả tuyến mật của đĩa tuyến mật ngoài nhị, bầu trên, có cuống dính với 1 trụ đơn giản.

Quả nang, quả thịt hay đôi khi phát triển lệch nhau, có cánh tạo thành bao lấy quả. Hạt có áo hạt, không có nội nhũ, phôi cong.

Thế giới có 140 chi, 1600 loài, phân bố ở Vùng nhiệt đới và á nhiệt đới

Việt Nam có 25 chi, 70 loài

Phân loại: Họ này có họ hàng với họ Aceraceae, Hippocastanaceae và Melianthaceae.

Công dụng: Ăn quả như Vải, Nhãn; làm nước uống kích thích và làm cảnh

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Sapindales

CÁC CHI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024