Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
BỘ

Tên Khoa học: Santalales
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Đàn hương, Sa tăng
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Bộ Đàn hương là một bộ thực vật có hoa, với sự phân bổ rộng khắp thế giới, nhưng chủ yếu tập trung tại các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới.

Phần lớn có các hạt không có vỏ ngoài, và đây là điểm bất thường đối với thực vật có hoa. Nhiều loài trong bộ này là các loài thực vật ký sinh hay bán ký sinh, có khả năng sản xuất ra chất bột nhờ quang hợp nhưng lại chích hút thân hay rễ của các loài thực vật khác để hấp thụ nước và các chất khoáng; một số (chẳng hạn chi Arceuthobium) là ký sinh hoàn toàn, chúng thiếu chất diệp lục (chlorophyll) và sống dựa hoàn toàn vào cây chủ để có các chất dinh dưỡng.

Hệ thống APG II năm 2003 (không thay đổi từ hệ thống APG năm 1998) đưa vào bộ này các họ sau:

    * Bộ Đàn hương (Santalales)

        * Họ Loranthaceae: Tầm gửi, chùm gửi
        * Họ Misodendraceae
        * Họ Olacaceae: Rau nghiến, dương đào
        * Họ Opiliaceae: Sơn dữu, rau sắng
        * Họ Santalaceae: Đàn hương

AP-Website chỉ ra rằng họ Balanophoraceae nên được đưa vào trong bộ này (sau khi đã có APG II). Nó cũng chỉ ra rằng họ Olacaceae (theo nghĩa của APG II) không phải là một họ tốt và nên được chia nhỏ ra. Ngoài ra, nó cũng đưa ra nghi vấn về họ Santalaceae. Website của APG II (truy cập ngày 3 tháng 4 năm 2007) cho thấy APG đã đưa thêm hai họ nữa vào trong bộ này là:

        * Họ Erythropalaceae
        * Họ Schoepfiaceae

Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, bộ Đàn hương có 7-8 họ với khoảng 155-172 chi và khoảng 2.254-2.304 loài (số liệu lớn hơn khi coi họ Balanophoraceae cũng thuộc bộ này).

Hệ thống Cronquist (1981) đưa các họ sau vào bộ này:

    * Bộ Đàn hương (Santalales)

        * Họ Balanophoraceae: Hệ thống APG II năm 2003 công nhận họ này nhưng lại không xếp nó vào bộ nào. AP-Website chỉ ra rằng họ này nên được đặt trong bộ Santalales (sau khi đã có APG II).
        * Họ Dipentodontaceae với 1 chi duy nhất là Dipentodon. APG không đặt nó vào họ hay bộ nào. Tuy nhiên, AP-Website chỉ ra rằng họ này tốt nhất cùng với họ Tapisciaceae và chi Perrottetia nên đặt trong bộ Huerteales trong phân nhóm Hoa hồng thực thụ II (eurosids II).
        * Họ Eremolepidaceae: APG gộp họ Eremolepidaceae trong họ Santalaceae.
        * Họ Loranthaceae
        * Họ Medusandraceae với 1 chi duy nhất là Medusandra. APG không đặt nó vào họ hay bộ nào.
        * Họ Misodendraceae
        * Họ Olacaceae
        * Họ Opiliaceae
        * Họ Santalaceae
        * Họ Viscaceae: Hệ thống APG II năm 2003 không công nhận họ này, coi nó như là từ đồng nghĩa của Santalaceae. Tuy nhiên, như AP-Website đã chỉ ra là họ Santalaceae trong nghĩa mới lại gộp tới 7 phân nhánh khác nhau rõ rệt, cho nên hoàn toàn có thể là họ Santalaceae sẽ bị tách ra thành 7 họ mới và họ Viscaceae lại được công nhận trong APG III.

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida

CÁC HỌ
Balanophoraceae
Cardiopteridaceae
Dipentodontaceae
Erythropalaceae
Loranthaceae
Olacaceae
Opiliaceae
Santalaceae
Schoepfiaceae
Viscaceae

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024