Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
BỘ

Tên Khoa học: Salviniales
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Bộ Bèo ong (trước đây gọi là Hydropteridales, nghĩa là dương xỉ nước và tách ra từ nó là bộ Marsileales) là một bộ dương xỉ trong ngành Pteridophyta. Tất cả các loài trong bộ này là thực vật thủy sinh và khác với các loài dương xỉ còn lại ở chỗ chúng là dị bào tử, nghĩa là chúng sinh ra hai kiểu bào tử khác nhau là đại bào tử và tiểu bào tử để phát triển thành hai kiểu thể giao tử khác nhau (tương ứng là thể giao tử cái và đực) và ở chỗ các thể giao tử của chúng là nội bào, nghĩa là chúng không bao giờ phát triển ngoài thành bào tử và không thể lớn hơn các bào tử đã sinh ra chúng. Với tính chất dị bào và thể giao tử nội bào thì chúng tương tự nhiều hơn với thực vật có hạt hơn là với dương xỉ.

Các loài trong bộ này khác nhau đáng kể về hình dạng và nhìn bề ngoài hoàn toàn không giống như dương xỉ. Các loài trong các họ Azollaceae và Salviniaceae sống trôi nổi trên mặt nước, trong khi các loài của họ Marsileaceae lại mọc rễ để bám vào đất. Tuy nhiên, các loài sống trôi nổi có thể nhất thời sống trên nền bùn lầy trong thời kỳ ít nước và họ Marsileaceae có thể sống chìm hoặc nổi trên mặt nước, phụ thuộc vào loài và khu vực.

Tồn tại một số thành viên hóa thạch đã biết của bộ Marsileales cũ, Hydropteris (incertae sedis).

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pteridophyta
Lớp: Polypodiopsida

CÁC HỌ
Azollaceae
Salviniaceae

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024