Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Salviniaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bèo ong
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Họ Bèo ong - Salviniaceae

Gồm 1 chi, 8 loài. Có dạng thân nhỏ, sống lâu năm, không có rễ, thân rễ phân nhánh trong nước. Lá có sự biến thái. Mỗi đốt có 3 lá mọc vòng, 2 lá trên phát triển mạnh, nổi trên mặt nước, lá thứ 3 phân thành nhiều thuỳ, phủ lông hút, hút nước và muối khoáng, đảm nhiệm chức vụ của rễ đồng thời mang ổ túi bào tử . Hai loài phổ biến.

- Bèo Vẩy ốc Salvinia natans (L.) All. (lá phẳng).

- Bèo tai chuột S.cucullata Roxb. (Lá xoắn)

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pteridophyta
Lớp: Polypodiopsida
Bộ: Salviniales

CÁC CHI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024