Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Salvadoraceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Chùm khét, Thứ mạt, San va, Gai me
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Salvadoraceae - Họ Thứ mạt:

Cũng gần với Aquifoliaceae, nhưng ở đây là cây bụi trườn, lá mọc đối, có lá kèm biến thành gai ở nách lá.

Hoa đa tính khác gốc hoặc lưỡng tính, thành bông, chùm hay chùy. Cánh hoa rời, hạt không có nội nhũ, có lá mầm dày và hình tim.

Thế giới có 3 chi và 12 loài, phân bố ở châu Phi và châu Á.

Việt Nam có 1 chi Azima và 1 loài (A.sarmentosa).

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Celastrales

CÁC CHI
Azima

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024