Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Sagittaria trifolia L. var. angustifolia (Sieb.) Kitagawa
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Từ cô; Rau mác
Tên khác: Sagittaria sagittifolia L. var. angustifolia Sieb.; S. sagittifolia var. leucopetala (Miq.) Hartog; S. sagittifolia auct., non L.; S. trifolia auct., non L.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Alismatales
Họ: Alismataceae
Chi: Sagittaria

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024