Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Sacciolepis indica (L.) A. Chase
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bấc nhỏ; Bấc ấn; Bấc hẹp; Cỏ vảy túi
Tên khác: Aira indica L., Panicum indicum L., Agrostis capillaris Lour., Panicum angustum Trin., Sacciolepis angusta (Trin.) Stapf;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales
Họ: Poaceae
Chi: Sacciolepis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024