Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Sabiaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Mật sạ (Thanh phong, Sa-bi)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Sabiaceae Blume 1851

Cây gỗ hoặc bụi, đôi khi là dây leo thân gỗ lá thường nguyên, mọc cách, không có lá kèm, phiến hình mác ngược đôi khi có răng to thưa ở phần đỉnh, có lông xỉn.

Hoa nhỏ, lưỡng tính, đôi khi không đều, mẫu 5 có 8 - 10 nhị, đẳng số và đối diện với lá đài. Các lá đài và cánh hoa có kích thước khác nhau thường 1 cái lớn hơn, cánh hoa trong thường xẻ 2. Cánh hoa xếp lợp, có triền ngoài nhị. Bộ nhụy gồm 2-3 lá noãn hợp nguyên (syncarp) thành bầu thượng 2-3 ô, mỗi ô chứa 1-2 noãn.

Quả 2 cái một, thường 1 cái teo lại. Lá mầm xoắn vặn

Thế giới có 4 chi, 100 loài, phân bố ở Vùng nhiệt đới, á nhiệt đới châu Á và châu Mỹ

Phân loại: Hiện nay, người ta tách các chi có 2 nhị hữu thụ thành một họ độc lập Meliosmaceae. Họ này một vài tác giả cho rằng có quan hệ với Menispermaceae.

Công dụng: Một vài loài làm cảnh.

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Sapindales

CÁC CHI
Meliosma
Sabia

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024