Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Ruppiaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Xuyên màn
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Ruppiaceae Hutch. 1934

Họ Cỏ kim hay họ Cỏ chỉ (danh pháp khoa học: Ruppiaceae) là một họ thực vật có hoa. Họ này chỉ được một ít các nhà phân loại học công nhận.

Hệ thống APG II năm 2003 (không thay đổi từ hệ thống APG năm 1998) công nhận họ này và đặt nó trong bộ Trạch tả (Alismatales), thuộc nhánh monocots. Họ này chỉ chứa 1 chi duy nhất có danh pháp Ruppia và khoảng 1-10 loài thực vật lâu năm thủy sinh, sinh sống tốt trong môi trường nước mặn hay nước ngọt, có thể được nhận biết nhờ các lá hai tầng, có khía răng cưa nhỏ, gân giữa dễ thấy và gốc lá có bao.

Theo website của APG thì họ này khác biệt một cách đáng nghi vấn với họ Cymodoceaceae. Các loài thực vật trong 3 họ Cymodoceaceae, Posidoniaceae và Ruppiaceae tạo thành một nhóm đơn ngành.

Hệ thống Cronquist năm 1981 đặt họ này trong bộ Najadales của phân lớp Alismatidae trong lớp Liliopsida [=thực vật một lá mầm] trong ngành Magnoliophyta [=thực vật hạt kín].

Gần gũi với họ Nhãn tử - Potamogetonaceae: cỏ ngập chìm trong nước, lá hình dải. Bao gồm 2 phiến rất nhỏ, Nhị 2, noãn 1 treo, lá noãn 6-nhiều.

Quả không mở.

Thế giới có 1 chi, 3 loài phân bố ở ôn đới, cận nhiệt đới, ít khi ở các vùng hồ nhiệt đới

Việt Nam có 1 chi, 2 loài

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Alismatales

CÁC CHI
Ruppia

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024