Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Rungia
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Trên thế giới, chi Rungia Nees (Acanthaceae) có khoảng 50 loài, phân bố chủ yếu ở các vùng nhiệt đới. Benoist R. (1935) đã công bố và mô tả 6 loài thuộc chi này ở Đông Dương và Thái Lan, trong đó Việt Nam có 4 loài. Theo Trần Kim Liên, 2005, ở Việt Nam, chi này có 5 loài. Tuy nhiên, loài Rungia parviflora Nees hiện nay đã trở thành tên đồng nghĩa của loài R. spectinata Ness nên chi này ở nước ta chỉ có 4 loài. Đây thường là các loài hiếm gặp, trừ R. spectinata Ness phân bố trên cả nước

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Acanthaceae

CÁC LOÀI
Rungia chinensis
Rungia daklakensis
Rungia evrardii
Rungia parviflora
Rungia pierrei
Rungia salaccensis

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024