Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Roureopsis stenopetala (Griff.) Schellenb. 1927 (FCLV, 2:23; CCVN, 1:957)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Khăm khua; Chan bran
Tên khác: Cneestis stenopetala Griff. 1854. - Rourea stenopetala (Griff.) Hook.f. 1876 (FGI, 2:49). - Roureopsis incurva Pierre, 1898;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Oxalidales
Họ: Connaraceae
Chi: Roureopsis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024