Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Roureopsis acutipetala (Miq.) Leenh.ssp. borneensis (Schellenb.) Leenh. 1958 (FCLV, 2:27; CCVN, 1:957)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Khâm khua cánh hoa nhọn
Tên khác: Taeniochlaena borneensis Schellenb. 1924;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Oxalidales
Họ: Connaraceae
Chi: Roureopsis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024