Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Rourea minor (Gaertn. ) Alston in Trimen, 1931
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Độc chó; Óc chó; Tróc cẩu; (dây) Độc (Hòn Tre); Danh (Bảo Lộc)
Tên khác: Aegiceras minus Gaertn. 1788. - Pterotum procumbens Lour. 1790. - Rourea minor (Gaertn.) Leenh. 1958, comb.superfl. (FCLV, 2:34; CCVN, 1:959). - R. santalides Wight & Arn. 1834 (FGI, 2:47). - R. javanica Blume, 1850 (FGI, 2:48). - R. rubella Pierre, 1898 (FGI, 2:47);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Oxalidales
Họ: Connaraceae
Chi: Rourea

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024