Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Rourea mimosoides (Vahl) Planch. 1850 (FCLV, 2:41; CCVN, 1:960)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dây khế lá nhỏ; Dây lửa lá nhỏ; Khế rừng lá trinh nữ
Tên khác: Connarus mimosoides Vahl, 1794. - Cnestis mimosoides (Vahl) Jack, 1822. - Rourea parallela Planch. 1850 (FGI, 2:50). - R. quocensis Pierre, 1898. - Santalodes mimosoides (Vahl) Kuntze, 1891;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Oxalidales
Họ: Connaraceae
Chi: Rourea

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024