Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Rourea harmandiana Pierre, 1898 (FCLV, 2:44;CCVN, 1:958)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dây lửa harmand
Tên khác: Santaloides harmandianum (Pierre) Schellenb. 1910. - Averrhoa microphylla Tardieu, 1943 (SFGI:547; CCNVN, 1:569);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Oxalidales
Họ: Connaraceae
Chi: Rourea

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024