Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Rottboellia cochinchinensis (Lour.) Clayton
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cỏ mía; Cỏ lắt léo; Cỏ dầy xanh; (cây) Cô hong
Tên khác: Stegosia cochinchinensis Lour., Rottboellia exaltata L.f., Manisuris exaltata (L.f.) Kuntze;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales
Họ: Poaceae
Chi: Rottboellia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024