Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Rosaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hoa hồng
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Rosaceae Juss. 1789

Cây bụi leo, lá đơn hay lá kép lông chim lẻ hay lá kép chân vịt luôn luôn có lá kèm, mọc cách.

Hoa đều, lưỡng tính, mẫu 5, nhị nhiều, rời, nhiều lá noãn rời hay dính, hay bầu 1 ô; số vòi bằng số lá noãn.

Quả kép hay quả hạch đơn

Thế giới có 115 chi, 3000 loài, phân bố trên Toàn thế giới, tập trung ôn đới Bắc

Việt Nam có 20 chi, khoảng 130 loài.

Phân loại: Họ chia làm 2, nhóm 1: X = 7, 8, 9 gồm phân họ Spiracoideae (Spiraceae, Exochrdeae, Hocodisceae) phân họ Rosoideae (Ulmarieae, Potentilleae, Cercocayeae, Roseae), phân họ Neurdoideae và phân họ Prunoideae. Nhóm 2: X = 17: Maloideae. Họ gần nhất với họ này là Saxifragaceae và sau đó là Ranunculaceae

Giá trị kinh tế: Ăn quả (Prunus spp., Pyrus spp., Malus spp., Fragaria vesca), làm cảnh (Rosa spp., Prunus persica) và làm thuốc (Rosa spp., Prunus spp.).

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Rosales

CÁC CHI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024