Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Rohdea wattii (C.B.Clarke) Yamashita & M.N.Tamura
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:
Tên khác: Campylandra cauliflora Chun; Campylandra wattii C.B.Clarke; Tupistra wattii (C.B.Clarke) Hook.f.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Rohdea wattii - SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Rohdea wattii - SHOANG.jpg

 

Rohdea wattii 2- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Rohdea wattii 2- SHOANG.jpg

 

Rohdea wattii 3- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 3. Rohdea wattii 3- SHOANG.jpg

 

Rohdea wattii 4- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 4. Rohdea wattii 4- SHOANG.jpg

 

Rohdea wattii 5- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 5. Rohdea wattii 5- SHOANG.jpg

 

Rohdea wattii 6- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 6. Rohdea wattii 6- SHOANG.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Asparagales
Họ: Asparagaceae
Chi: Rohdea

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024