Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Robiquetia spathula (Blume) J. J. Smith
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lổ bì xẻng; Mật khẩu vạm vỡ
Tên khác: Cleisostoma spathulatum Blume, Cleisostoma spicatum Lindl., Cleisostoma robustum Guillaum., Saccolabium acutilabrum Gagnep.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Robiquetia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023