Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Rinorea virgata (Thwaites) Kuntze; forma nhatrangensis (Gagnep.) Jacobs
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Kê nao sọc; A ban sọc; Nhị vảy; Kê nao nha trang; A ban nha Trang
Tên khác: Scyphellandra virgata Thwaites, Scyphellandra pierrei Boiss, Scyphellandra poilanei Gagnep; Rinorea nhatrangensis Gagnep;

MÔ TẢ CHUNG

Mô tả: Tiểu mộc cao 0,7 - 7m, to 7cm ở đáy chồi, mặt dưới lá, cuống có lông vàng nâu. Phiến bầu dục đến 7-17x2,5-8cm, chót có mũi, đáy tà, gân phụ 12 cặp, bìa có răng thấp, mặt dưới có lông mềm; cuống dài 1,3cm, lá bẹ mau rụng, bìa rìa lông, cao 5-8mm. Tụ tán không cọng; lá đài 4-5mm; cánh hoa 8mm; tiểu nhụy cao 3mm; noãn sào có lông thưa. Nang xoang, cao 10-12mm, hột 3.


Sinh cảnh: Rừng thưa, rừng hậu lập


Phân bố: Vọng phu

ẢNH

Rinorea virgata f. nhatrangensis - NLXBACH.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Rinorea virgata f. nhatrangensis - NLXBACH.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Violales
Họ: Violaceae
Chi: Rinorea

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024