Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Rinorea javanica (Blume) Kuntze
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Kê nao; A ban java; A pan; Cu crei
Tên khác: Prosthesia javanica Blume, Alsodeia javanica (Blume) Miq, Renorea quangtriensis Gagnep;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Violales
Họ: Violaceae
Chi: Rinorea

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023