Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Rhynchotechum ellipticum (Wall. ex Dietr.) A. DC.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Mỏ bao trứng ngược; Mỏ bạc; mỏ bao lá rộng
Tên khác: Corysanthera elliptica Wall. ex Dietr.; Chiliandra obovata Griff.; Rhynchotecum obovatum (Griff.) Burtt; R. latifolium Hook.f. & Thoms. ex C.B. Clarke;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Gesneriaceae
Chi: Rhynchotechum

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024