Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Rhynchostylis retusa (L.) Blume
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Đuôi cáo; Lan đuôi cáo
Tên khác: Epidendrum retusum L.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Rhynchostylis retusa var. alba  - TuanNguyen.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Rhynchostylis retusa var. alba - TuanNguyen.jpg

 

Rhynchostylis retusa var. alba 2 - TuanNguyen.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Rhynchostylis retusa var. alba 2 - TuanNguyen.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Rhynchostylis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024