Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Rhynchospora submarginata Kuk. 1949 (CCVN, 3:665)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Chuỷ tử bìa; Cói chuỷ tử bìa; Cói đầu hồng tơ ráp
Tên khác: Rhynchospora wightiana auct. (FGI, 7:146; CCVN, 3: 665) , non Steud. (1855). - Rhynchospora marginata C. B.Clarke, 1908, non Steud. (1854);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae
Chi: Rhynchospora

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024