Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Rhynchospora longisetis R. Br. 1810 (CCVN, 3:664)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Chuỷ tử gai dài; Cói chuỷ tử gai dài; Chuỷ tử to dài
Tên khác: Rhynchospora massieana E. Camus, 1910 (FGI, 7:147);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae
Chi: Rhynchospora

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024