Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Rhoipteleaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Roi tê
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Rhoipteleaceae Hand.-Mazz. 1932

Cây thân gỗ, lá kép lông chim, mọc cách, có lá kèm, lá được phủ bởi những lông tuyến thơm hình ngù tiết ra chất nhựa.

Cụm hoa đuôi sóc gồm những xim hai ngả (dichasia), 3 hoa. Các đuôi sóc hợp thành hủy ở đỉnh. Các hoa bên của xim là hoa cái và thường thui, hoa ở giữa lưỡng tính, hữu thụ. Lá đài 4, không có cánh hoa. Nhị 6, rời. Bộ nhụy gồm 2 lá noãn hợp syncarp (hợp nguyên lá noãn) thành bàu thượng, 2 ô (thường 1 ô sẽ không phát triển), vòi rời.

Quả hạch khô, có 2 cánh màng

Họ đơn loài, phan bố ở Tây Nam Trung Hoa và Bắc Việt Nam

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Juglandales

CÁC CHI
Rhoiptelea

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024