Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Rhodoleia championii Hook.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hồng quang; Lốt; lôi; thuôi; sòi giả; pơ linh
Tên khác: Rhodoleia championii var. brilletii Lecomte; R. parvipetala Tong; R. forrestii Chun ex Exell; R. championii var. forrestii (Chun ex Exell) G.S. Fan;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Rhodoleia championii - SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Rhodoleia championii - SHOANG.jpg

 

Rhodoleia championii Hook. f. - TNBON.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Rhodoleia championii Hook. f. - TNBON.jpg

 

Rhodoleia championii Hook. f. 2- TNBON.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 3. Rhodoleia championii Hook. f. 2- TNBON.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Hamamelidales
Họ: Hamamelidaceae
Chi: Rhodoleia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024