Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Rhizophoraceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Đước
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Rhizophoraceae R. Br. 1814

Cây gỗ vừa hoặc bụi, thường mọc ven biển, có nhiều rễ chống. Lá mọc đối.

Cụm hoa xim với các hoa đều, mẫu 4 - 5. Các lá đài dày, nhị nhiều, bầu dưới.

Quả mang các lá đài dày và thường nẩy mầm trên cây tạo thành cuống dài nhọn ở đỉnh.

Thế giới có 16 chi, 120 loài, phân bố ở Vùng nhiệt đới

Việt Nam có 5 chi, 15 loài

 Phân loại: Họ này chia làm 3 tông: Rhizophora là chi liên nhiệt đới, Bruguiera và Ceriop ở vùng nhiệt đới châu Á - Phi, Kandelia ở vùng Đông Nam Á. Họ này gần với họ Combretaceae.

Giá trị kinh tế: Cho tanin, gỗ lấy than, củi đốt, thức ăn và làm thuốc (Rhizophora, Bruguinera).

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Myrtales

CÁC CHI
Bruguiera
Carallia
Ceriops
Kandelia
Pellacalyx
Rhizophora

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024