Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Rhapis excelsa (Thunb.) Henry ex Rehd.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Mật cật; Hèo cảnh
Tên khác: Chamaerops excelsa Thunb.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Arecales
Họ: Arecaceae
Chi: Rhapis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024