Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Remirea martima Aubl. 1775 (CCVN, 3:670)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cói sa biển; Cói biển; Lác thông
Tên khác: Remirea pedunculata R. Br. 1810. - Cyperus pedunculatus (R. Br.)J. J. Kern, 1958;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Cyperales
Họ: Cyperaceae
Chi: Remirea

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024