Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Reissantia setulosa (AC. Smith) Ban
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dây húc nhám; Dây xàng lông
Tên khác: Pristimera setulosa AC. Smith;

MÔ TẢ CHUNG

Đặc điểm nhận dạng: Cây bụi trườn. Cành 4 cạnh, vươn dài. Các bộ phận non phủ đầy lông tuyến. Lá mọc đối, hình trứng ngược, cỡ 4-7 x 2-3 cm, chóp lá nhọn, gốc lá hình nêm, mép hơi khía tai bèo ở nửa ngọn; gân bên 4-5 đôi; cuống lá dài 3-5 mm. Hoa lưỡng tính, họp thành xim dạng tháp ở nách lá. Bao hoa mẫu 5, cả lá đài và cánh hoa đều xếp lợp. Cánh hoa hơi chẻ tua ở mép. Nhị 3, chỉ nhị dẹt đính ở mép trong của triền. Đĩa hình vành khuyên, không dính với bầu. Bầu hình chai, dài bằng nhị, 3 ô, mỗi ô chứa 2 noãn. Quả nang hình 3 cạnh, tự mở. Hạt có cánh ở phía gốc.

Sinh học và sinh thái: Mùa hoa tháng 5-7, có quả tháng 10-11. Mọc ven rừng rậm nhiệt đới hay trong trảng cây bụi thứ sinh thường xanh, trên sườn và chân núi đá vôi, nơi có nhiều ánh sáng, ở độ cao dưới 300 m.

Phân bố:

- Trong nước: Ninh Bình (Chợ Ghềnh), Hoà Bình (Lương Sơn: Lâm Sơn).

- Thế giới: Trung Quốc (Vân Nam).

Giá trị: Nguồn gen hiếm, ở Việt Nam mới gặp ở 2 điểm. Là đại diện duy nhất của chi Reissantia ở nước ta.

Tình trạng: Điểm phân bố ở Chợ Ghềnh nay đã hoàn toàn mất rừng; còn điểm ở Lâm Sơn hiện tại rừng vẫn tiếp tục bị tàn phá.

Phân hạng: EN A1a,b,c.

Biện pháp bảo vệ: Loài đã được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam (1996) với cấp đánh giá "hiếm" (R). Không chặt phá những cây trưởng thành còn sót lại ở các điểm phân bố.

Tài liệu dẫn: SĐVN(2007): 159; TCSH, 16(4, CĐ): 24.

ẢNH

Reissantia setulosa - SDVN.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Reissantia setulosa - SDVN.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Celastrales
Họ: Celastraceae
Chi: Reissantia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024