Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
BỘ

Tên Khoa học: Rafflesiales
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Địa nhãn
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Rafflesiales is a botanical name of an order of flowering plants. The name was first published by Oliver  in 1895. The Cronquist system used this name for an order placed in subclass Rosidae  with the following circumscription (1981) :

    * order Rafflesiales

          family Hydnoraceae
          family Mitrastemonaceae
          family Rafflesiaceae

The APG II system regards Rafflesiaceae as an unplaced family of three genera. Also unplaced is the genus Mitrastema. However, APG II does have a placement for family Hydnoraceae, in the order Piperales.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida

CÁC HỌ
Rafflesiaceae

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024