Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Rafflesiaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Địa nhãn
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Rafflesiaceae Dumort. 1829

Cỏ nạc không có diệp lục, sống ký sinh trên rễ hoặc thân các cây thân gỗ. Lá thoái hóa thành vẩy

Hoa rất nhỏ, đều, thường lưỡng tính, mọc đơn độc, thường không có cánh hoa, nhị nhiều (mẫu 5), hơi hợp lại thành ống hay thành cột nạc. Bao phấn xếp thành 1-3 hàng quanh cột hoặc ống. Bầu hạ hay trung (ngoài dạng rất giống với các họ Balanophoraceae và Orobanchaceae nhưng khác ở chỗ không có cụm hoa nạc hay dầy hoặc hoa lưỡng tính không đều và nhị dính trên ống tràng).

Thế giới có 9 chi, 55 loài, phân bố ở cận nhiệt đới và đa số vùng ôn đới.

Ở Việt Nam có 2 chi, 3 loài

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Rafflesiales

CÁC CHI
Mitrastemon
Sapria

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024