Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Quercus blakei Skan
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Sồi lá mỏng; Sồi blake; dẻ lá mỏng
Tên khác: Cyclobalanopsis blakei (Skan) Schottky; Quercus basellata Chun & Ko; Q. insularis Chun & Tam;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fagales
Họ: Fagaceae
Chi: Quercus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024