Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Quercus austro-cochinchinensis Hickel & A. Camus
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Sồi nam bộ; Sồi cực nam
Tên khác: Quercus semiserrata Bal.; Cyclobalanopsis austro-cochinchinensis (Hickel & A. Camus) Hjelmq.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fagales
Họ: Fagaceae
Chi: Quercus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023