Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Pyrolaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lộc đề
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Pyrolaceae Dumort. 1829

Gần với Ericaceae, nhất là với phân họ Rhododendroideae: Bao hoa mẫu 5-4, nhị 10-8, bao phấn mở bằng lỗ ở đỉnh, hạt phấn họp thành nhóm 4, hạt có cánh nhưng khác là cây cỏ nhiều năm, có thân rễ mọc bò, lá thường tập trung ở gốc, cánh hoa rời hay gần rời.

Thế giới có 4 chi, 45 loài, phân bố chủ yếu mọc hoang ở ôn đới và hàn đới

Việt Nam có 1 chi 1 loài: Pyrola

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Ericales

CÁC CHI
Pyrola

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024