Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Punicaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lựu
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Punicaceae Horan. 1834

Cây trồng làm cảnh. Cây gỗ nhỏ. Lá đơn nguyên, mọc đối. Hoa đều, lưỡng tính, 5 - 8 lá đài và cánh tràng ; nhị nhiều ; bầu dưới. Quả có đài tồn tại ở đỉnh, màu vàng hay nâu đỏ, nhiều hạt. Hạt có áo hạt nạc ngọt, ăn được.

Thế giới có 1 / 2, phân bố ở Đông Nam Âu - Himalaya, Socotra.

Việt Nam có 1 loài.

Phân loại: Gần Lythraceae và Sonneratiaceae.

Giá trị kinh tế: Sản xuất Pomegrant, quả dùng sản xuất nước uống, quả vỏ sản xuất tanin và thuốc uống, làm cảnh (Punica granatum).

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Myrtales

CÁC CHI
Punica

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024