Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Pterolobium macropterum Kurz, 1873 (CCVN, 1:1061)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dực thuỳ; (dây) song trắng đỏ
Tên khác: P. indicum A. Rich. var. macropterum (Kurz) Baker, 1878;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Caesalpiniaceae
Chi: Pterolobium

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024