Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LỚP

Tên Khoa học: Pteridospermatopsida
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dương xỉ cỏ hạt
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Pteridospermatophyta, Dương xỉ có hạt, theo các hệ thống thông dụng thì đây là một lớp trong ngành Dương xỉ (Polypodiophyta ), tức là Pteridospermatopsida.

Chúng thuộc ngành Dương xỉ và có mức độ tiến hóa cao nhất, rất gần gũi với các thực vật Hạt trần, có thể tổ tiên của thực vật Hạt trần có lẽ là một nhóm gần giống với Dương xỉ có hạt.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pteridophyta

CÁC BỘ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024