Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Psilotum nudum (L.) P. Beauv.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Không hạt lá thông
Tên khác: Lycopodium nudum L., Psilotum triquetrum Sw.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pteridophyta
Lớp: Psilotopsida
Bộ: Psilotales
Họ: Psilotaceae
Chi: Psilotum

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024