Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LỚP

Tên Khoa học: Protopteriopsida
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tiền dương xỉ
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Đặc điểm

Phần lớn có thân thẳng đứng, có trung tụ nguyên sinh tiến đến trung tụ hình ống. Túi bào tử đơn độc, nằm trên ngọn nhánh. Vách túi có nhiều lớp tế bào, chưa có tế bào chuyên hoá. Bào tử phát tán nhờ lỗ ở đỉnh hoặc do túi vỡ ra.

Là những Dương xỉ cổ nhất, tổ tiên của các loài Dương xỉ hiện đại, chúng xuất hiện từ kỷ Devo đến cuối đại Cổ sinh thì tuyệt diệu.

Phân loại

Gồm 3 bộ: Protopteridales, Cladoxylales và Zygopteridales.

Xét 2 đại diện.

+ Protopteridium là chi nguyên thuỷ nhất có thân trần, chưa có lá điển hình. Cơ thể gồm một chồi phân nhánh đôi. Nhánh cuối cung dẹp, làm nhiệm vụ quang hợp. Trên đỉnh chồi mang túi bào tử hình bầu dục dài. Vách túi có nhiều lớp tế bào.

+ Cladoxylon thân mảnh, đường kính 1,5 cm, cao 30 cm. Phân nhánh không đều. Trên thân có một số cánh xếp sít nhau tạo thành một bản dạng lá làm nhiệm vụ quang hợp. Hệ thống dẫn dạng đa trụ. Túi bào tử sắp xếp đơn độc trên đỉnh cành nhỏ.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pteridophyta

CÁC BỘ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024