Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LỚP

Tên Khoa học: Protococcophyceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tảo lục đơn bào
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Tản có dạng hạt sống đơn độc hay sống thành tập đoàn có hình dạng nhất định, đặc trưng cho loài, hay sống thành quần đoàn không có hình dạng xác định. Một số loài có tập đoàn kiểu palmella, kiểu mạng lưới. Thể màu hình bản hay hình chuông, thường chỉ có một thể màu trong mỗi tế bào.

Sinh sản sinh dưỡng bằng cách phân chia đôi hay phân chia cho nhiều tế bào ở các loài sống đơn độc. Các loài sống tập đoàn thường không thấy sinh sản sinh dưỡng. Sinh sản vô tính bằng động bào tử hai roi hay bằng bất động bào tử. Các loài sống tập đoàn sinh sản vô tính bằng cách hình thành tập đoàn con trong tế bào của tập đoàn mẹ. Sinh sản hữu tính là đẳng giao, giao tử giống như động bào tử, nhiều loài sinh sản hữu tính còn chưa rõ.

Tảo phân bố chủ yếu ở nước ngọt, một số loài sống trên đất ẩm hay các vật ẩm ướt khác. Một số loài sống cộng sinh với nấm tạo địa y, cũng có loài sống ký sinh trên động vật hay thực vật. Nước lợ có độ muối dưới 5%o cũng có gặp một số loài. Nhiều loài của lớp này có hàm lượng protêin cao nên được nuôi lấy sinh khối cho chăn nuôi. Trong các thủy vực nuôi trồng thủy sản nếu có nhiều loài của lớp này là một dấu hiệu tốt. Chúng có ưu điểm là khi phát triển đạt mật độ cao cũng không gây độc hại cho động vật thuỷ sinh hoặc cản trở công việc đánh bắt thủy sản.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Chlorophyta

CÁC BỘ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024