Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Proteaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Chẹo thui, Cơm vàng, Đúng, Quắn hoa
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Proteaceae - Họ Chẹo thui:

Cây gỗ hoặc bụi. Lá đơn, nguyên hoặc có răng nhọn hay chia thùy, mọc cách thường cục lại ở đầu cành, có lá kèm.

Cụm hoa thường hình bông xuất phát từ nách lá dài khoảng 20 cm với nhiều hoa hơi hình ống dài phình 2 đầu. Hoa phần lớn lưỡng tính, đều hay hơi không đều, mẫu 4, không có cánh hoa, 1 vòng bao hoa dính tạo thành ống phình ở gốc và ở đỉnh, khi nở bao hoa cuộn ra ngoài. Đài dạng cánh hoa. Nhị 4 đối diện với các thùy bao hoa. Bầu 1 ô.

Quả đại, quả hạch hay hạch khô, đôi khi quả có cánh. Quả không mở hay mở bằng khe nứt.

Thế giới có 60 chi và 1400 loài, phân bố ở vùng Nhiệt đới và Cận nhiệt đới của hầu hết các châu, nhất là ở Nam Phi và châu Úc.

Việt Nam có 3 chi và khoảng 15 loài.

Phân loại: Có 2 phân họ: GrevilleoideaeProteoideae, nó có quan hệ với Elaeognaceae.

Giá trị kinh tế: Nhiều cây làm cảnh và cho gỗ: Grevillea robusta.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Proteales

CÁC CHI
Grevillea
Helicia
Heliciopsis

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024