Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
BỘ

Tên Khoa học: Primulales
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Anh thảo
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Bộ Anh thảo hay bộ Trân châu (danh pháp khoa học: Primulales) là một danh pháp để chỉ một bộ trong thực vật có hoa. Tên gọi này đã được sử dụng trong một số hệ thống phân loại thực vật với rất ít thay đổi trong định nghĩa (xem các hệ thống Bentham & Hooker, Engler và Wettstein). Trong phiên bản năm 1981 của hệ thống Cronquist người ta đặt bộ này trong phân lớp Dilleniidae với định nghĩa sau:

    * Bộ Primulales

          Họ Xay (Myrsinaceae)
          Họ Anh thảo (Primulaceae)
          Họ Theophrastaceae

Hệ thống APG II, được sử dụng trong Wikipedia, đã đưa tất cả các loài, chi, họ trong bộ này vào bộ Thạch nam (Ericales).

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida

CÁC HỌ
Myrsinaceae
Primulaceae

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024