Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Primulaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Anh thảo (Trân châu)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Primulaceae Vent. 1799

Thân rễ hay thân củ. Lá đơn mọc đối hay cách, hoặc tạo thành dạng hoa thị, không lá kèm.

Hoa sinh ra trên cuống không lá, đơn độc hay dạng tán, chùm hay chuỳ. Hoa đều, lưỡng tính, mẫu 5 - 4 với các cánh hoa có màu sắc; 5 - 4 nhị dính trên ống tràng và đối diện với các cánh tràng, đôi khi có 5 –4 nhị lép xen kẽ với cánh tràng; bầu trên hay bầu giữa, 1 ô, một vài hay nhiều noãn đính trên giá noãn ở trung tâm; vòi ở đỉnh phình to dạng đầu.

Quả nang 5 mảnh

Thế giới có 30 chi, 800 loài, phân bố ở Toàn cầu chủ yếu ôn đới Bắc

Việt Nam có 3 chi, 20 loài.

Phân loại: Primuleae, Cyclamineae, Lysimachieae, Samoleae, Corideae. Có liên quan Caryophyllaceae, nhưng tiến bộ hơn. Nó rất gần Myrsinaceae và được tách thành một bộ riêng.

Giá trị kinh tế: Làm cảnh và làm thuốc.


 

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Primulales

CÁC CHI
Androsace
Lysimachia
Primula

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024