Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Potaliaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lậu bình
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Potaliaceae - Họ Lậu bình:

Cây bụi (thường trườn hay leo) hoặc cây gỗ nhỏ. Lá đơn, mọc đối, lá kèm thoái hóa thành bẹ hoặc tiêu giảm hẳn.

Khá giống với Loganiaceae, nhưng ở đây thùy tràng luôn xếp vặn. Bầu ngồi trên triền nạc, giá noãn dầy xẻ 2 thùy sâu.

Quả mọng, hạt đôi khi chìm trong cơm quả.

Thế giới có 3 chi và 50 loài, phân bố ở Nam Mỹ, Nam và Đông Nam Á, châu Úc và châu Phi.

Việt Nam có 1 chi và 5 loài.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales

CÁC CHI
Fagraea

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024