Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Portulacaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Rau sam (Sam)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Portulacaceae Juss. 1789

Cây thân cỏ mọng nước, lá ít nhiều mọng nước.

Hoa đều, lưỡng tính, mẫu 5, bao hoa dạng cánh tràng có màu sắc; bầu trên 1 ô với 2 hay nhiều noãn đính trên giá noãn gốc. Vòi luôn luôn chẻ. Một số tác giả coi 2 lá đài màu xanh là lá hoa còn bao hoa dạng tràng.

Thế giới có 20 chi, 500 loài phân bố ở Toàn cầu, chủ yếu ôn đới Nam Phi và Nam Mỹ.

Việt Nam có 2 chi, 6 loài.

Phân loại: Gần với Caryophyllaceae và Bassellaceae và liên kết Azoaceae qua các chi nhiều nhị: Portulaca và Lewisia.

Giá trị kinh tế: Làm rau ăn: Rau sam - Portulaca oleracea; làm thuốc: Sâm triều tiên - Thalictinum patens; làm cảnh: Hoa mười giờ - P. grandiflorra.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Caryophyllales

CÁC CHI
Portulaca
Talinum

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024